Powrót

Mielno miastem

Jest wójt – będzie burmistrz, czyli wielka radość w małym Mielnie. Od nowego roku nadmorska miejscowość połączy się z Unieściem i zyska prawa miejskie. Wniosek uzyskał właśnie akceptację Rady Ministrów. Według mieszkańców zmiana statusu to większy prestiż i nowe możliwości rozwoju.

To, co jeszcze kilka lat temu było tylko marzeniem – dziś staje się faktem i za kilka miesięcy tabliczki przestaną być aktualne.
mielno22
W konsultacjach społecznych ponad 83% mieszkańców gminy opowiedziało się za połączeniem Mielna i Unieścia.

Wójt gminy jest przekonana, że dzięki transformacji przed miastem Mielno otworzą się nowe możliwości inwestycyjne.

Ale nowy status to nie tylko przywileje, ale też – jak przekonują mieszkańcy – obowiązki.

Mimo, że do sylwestra jeszcze daleko już wiadomo, że tegoroczny będzie w Mielnie wyjątkowy – bo właśnie wtedy, punktualnie o północy, oficjalnie wieś stanie się miastem.